Mua bán máy đùn ép nhôm

- Mua bán máy móc, chuyển giao công nghệ sản xuất nhôm thanh định hình.

- Tư vấn thiết kế dây chuyền sản xuất máy móc thiết bị sản xuất nhôm thanh định hình và các sản phẩm về nhôm .

- Mua bán máy đùn đồng , mua bán máy sản xuất đồng thanh , đồng dây ngành điện .

- Chuyển giao công nghệ hoá già nhôm.

- Mua bán máy đùn ép nhôm từ 600 đến 2500 Tấn .

- Sửa chữa máy đùn ép nhôm , chạy chương trình máy đùn ép, dây chuyền sản xuất nhôm thanh định hình.

- Bán lò ủ nhôm (hóa già nhôm thanh định hình) .

- Bán lò ủ nhôm Pillet.

- Mua bán nhôm Pillet VN.

 

( Bấm vào để phóng to hình )    

  

 

              

 

 

 

Máy đùn ép nhôm 2.500 tấn

Quy trình sản xuất

 Tag: Cua cuon, nhom dinh hinh, aludoor, tdaludoor, nhom mau hop kim, son tinh dien, sontinhdien, sơn tĩnh điện, son tinh dien nhom, sơn tĩnh điện nhôm, gia cong sơn tinh dien, giacongsontinhdien, gia công sơn tĩnh điện, son tinh dien vo tu dien, sontinhdienvotudien, sơn tĩnh điện vỏ tủ điện, son tinh dien thang mang cap, sontinhdienthangmangcap, sơn tĩnh điện thang máng cáp